Prepričavanje

Nije mi baš najjasnije zašto je ovo učenicima toliki problem, ali činjenica je da mnogi ne umeju da prepričaju tekst. Tekst se najčešće prepričava kod kuće, što znači da ga imate pred sobom, imate neki rečnik, imate svesku u kojoj ste zapisali nepoznate reči i izraze, pa opet mnogima bude teško.

Ponekad pomislim da vi imate problem sa prepričavanjem, bez obzira na to na kojem jeziku treba da obavite taj posao.
Zato prvo da raščistimo šta je prepričavanje i kako se prepričava, bez obzira na jezik.


"Sve razumem, ali ne umem da pričam!"

Zvuči poznato?
Moji đaci često imaju problema sa usmenim izražavanjem. Nažalost, nisu u prilici da putuju, da borave u zemljama u kojima se taj strani jezik koristi kao maternji, da odlaze makar na te letnje škole.

Šta možeš da učiniš, u okolnostima koje ne možeš da promeniš, da bi napokon progovorio na engleskom?

Preporučujem vam besplatan kurs

Britanski savet najavljuje internet kurs koji počinje 22. juna i traje šest nedelja. Besplatan je! Treba samo da se prijavite ;)

Nema ocenjivanja ;)

The Passive Voice (Pasivni vid)

Pasiv spada u složenije gramatičke partije.

Koristi se i u našem jeziku, a nazivamo ga "pasivni vid". 
Da vidimo razliku između aktivne i pasivne rečenice:

1. Jovan je razbio prozor.
2. Prozor je razbijen.

Aktivna je ona rečenica kojom saopštavamo da je subjekat izvršio neku radnju nad objektom. U našem slučaju, Jovan je izvršio radnju razbijanja nad prozorom (znam, zvuči glupo kad se tako kaže).Izražavanje buduće radnje

Prvo što treba da imaš na umu jeste to da kad god govoriš o budućnosti - nagađaš. Šta se desilo, znamo. Šta se dešava, vidimo. Šta će biti - čuće se ;) Jedino je izvesno da će sutra izaći Sunce (pod uslovom da nas ne zvizne neki meteor noćas). Sve ostalo je pretpostavka. 

Sledeća važna stvar je da razmisliš koliko je izvesno da će se nešto desiti, odnosno koliki je stepen verovatnoće. E, to je ključno kada biraš na koji ćeš način izraziti buduću radnju.


U ovom tekstu ću obraditi četiri načina: will, going to, Present Simple i Present Continuous. Buduća vremena (Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous) obradiću u posebnim tekstovima.

Ukratko:A sada i detaljno:

Uslovne rečenice (Conditionals, If)

Neko ih zove uslovne rečenice, neko if-rečenice, neko kondicionali. Sve vam je to isto. Šta je smisao uslovnih rečenica u našem jeziku? Smisao je u tome da od ispunjenja nekog uslova, zavisi da li će se nešto dogoditi. Isto je i u engleskom jeziku.

Za one koji već znaju, kratak podsetnik:Za ostale, sledi detaljno objašnjenje.

Past Perfect Continuous Tense

Još jedno vreme koje deluje strašno, a nije. Continuous znači da se sastoji od nekog oblika glagola TO BE i glavnog glagola na koji dodajemo -ING. Past Perfect znači da nam treba baš to vreme glagola to be - HAD BEEN.


had been  +  glagol-ing

Present Perfect Continuous Tense

Ne brini! Nema vremena sa više od četiri reči u nazivu ;) Ovo vreme zvuči zbunjujuće, znam, ali začas ćemo da se "razzbunimo".

Kratko obnavljanje šest osnovnih vremena

Hajde da sistematizujemo ono što smo naučili. Kad god postoji način da se nešto ukapira, ne treba bubati. Nabubano ispari iz glave za dva dana. Ukapiran princip mnogo trajnije ostaje u glavi. Zato ne zauzimajte bezveze prostor u mozgu bubanjem, kad god to možete da izbegnete. 

Past Perfect Tense

Od ovog vremena dalje nema! Šta god da se desilo u prošlosti, Past Perfect je bio pre toga. "Najprošlije" vreme što može da bude! Međutim, ne koristi se za praistoriju. Moglo je i juče da se desi. Čak i jutros. Kako? E, čitaj dalje ;)

Present Perfect Tense

Ovo ne čitajte ako niste odmorni i ako vam koncentracija trenutno nije baš kako treba. U našem jeziku ne postoji slično vreme, što može malo da oteža učenje, a u engleskom ga koriste kao da nijedno drugo nemaju ;) Nije teško naučiti kako se gradi, ali upotreba vam nekada napravi problem. Što pre krenemo, pre ćemo završiti :)


have/has + verb-ed (lll kolona)

Past Continuous Tense

Prošlo trajno vreme, za radnju koja je u prošlosti trajala. Divota! Sve je jasno iz naslova.


was/were  +  infinitive-ing

Tabelarni prikaz 12 vremena u engleskoj gramatici

I suppose that you already know how to form and use the verb tenses. Think of this as of a short reminder, that might be helpful when you are in a hurry, but still need to revise the tenses.

Past Simple Tense

Još jedno 'simple' vreme, što znači da u potvrdnom obliku imamo samo glavni glagol sa nastavkom, a u upitnom i odričnom pomoćni glagol DO. Al' ne lezi vraže! Ovde će nam biti potrebni i nepravilni glagoli. Sorry!

Ilustrovana istorija engleskog jezika

Nadam se da oni koji dobro znaju engleski neće imati problema da isprate ovaj sjajan klip, i pri tom uživaju u britanskom izgovoru i tipičnom engleskom humoru.

Načisto je blesavo. Ako ustreba neki HELP, pitajte ;)


History of EnglishOzbiljniju varijantu imate u ovom BBC-jevom dokumentarcu:Present Continuous Tense

Ovo je sadašnje trajno vreme, i zgodno je što se koristi za radnju koja sada traje, baš kao što mu naziv i govori. Ima još jedan naziv - Present Progressive Tense, ali je isto vreme u pitanju.

Present Simple Tense

Najčešće ga prevodimo sa 'prezent' ili 'sadašnje vreme', a ono veze sa sadašnjošću nema! Mnogo je važno da to zapamtite. Znači, kad te neko pita šta radiš, ne odgovaraš mu u ovom vremenu!

Modalni glagoli 1 (can, could, must, have to)

Lekcija 1

Modalni glagoli se od ostalih razlikuju po nekoliko osobina:

  1. Ne dodaju -s kod trećeg lica jednine u vremenu Present Simple
  2. Ne mogu da grade većinu vremena
  3. Ne stoje sami, već posle njih ide još neki glagol u obliku krnjeg infinitiva (bez onog 'to')

Kako se uči egleski i nešto o fonetskoj transkripciji

Nekad mi se čini da vi jednostavno ne umete da učite, ili znate kako se uči, ali nećete to da primenite. Nisam ni ja bila đak koji je svakog dana učio po četiri sata (dva, da obnovim ono što je danas bilo u školi, a dva, da obnovim ono što mi treba za sutra). I ja sam kalkulisala - ono što me je zanimalo učila sam i više nego što treba, da bih još više saznala, a ne za ocenu. Ono što nisam volela, učila sam kad moram i koliko moram. 
Glagoli radnje i glagoli stanja (Action and state verbs)

Postoje glagoli koji označavaju pravu radnju. To znači da zaista možete da zamislite nekoga kako to radi. Njih zovemo action verbs. Postoje i glagoli koji označavaju pre neko stanje, podatak, nego pravu radnju. Njih zovemo state (stative) verbs.

Pomoćni i glavni glagoli (Main and auxiliary verbs)

U ovom tekstu vas upoznajem sa još jednom podelom u svetu glagola - na glavne i pomoćne.

Ovi glagoli neke od vas muče kod formiranja takozvanih složenih vremena (sva osim Present Simple i Past Simple). Zovemo ih main i auxiliary verbs.

O glagolima uopšte ( + regular and irregular verbs)

Kada se pomenu glagoli, prvo se pomisli na vremena. Može i tako, ali mislim da je bolje prvo shvatiti i razlučiti neke osnovne pojmove, pa tek onda preći na ta vremena i složeniju gramatiku poput pasivnog vida, indirektnog (neupravnog) govora, uslovnih rečenica i sl.

Brojive i nebrojive imenice (Countable and uncountable nouns)

Podela na brojive i nebrojive imenice bi trebalo da je prilično jasna. Postoji ono što možemo da brojimo i ono što ne možemo.

Imenice - podela (Nouns - classification)

Imenice su vrsta reči kojima označavamo imena bića, predmeta, pojava... Baš kao i u srpskom jeziku. Kod nas kuća, kod njih house; kod nas majka, kod njih mother; ljubav - love, strah - fear, Džejn - Jane, cvet - flower, pas - dog, i sve tako redom.

Ja Tarzan, a ti Džejn

Verovatno ste u školi počeli da učite engleski jezik tako što ste učili nove reči i to verovatno u grupama, odnosno po temama - nazivi predmeta u učionici, brojevi, boje, nazivi voća, povrća, delova garderobe i slično. To znači da ste se uglavnom bavili imenicama. Zatim ste dodali glagole (reči koje označavaju radnje i stanja), prideve (reči kojima opisujemo imenice), priloge (reči kojima opisujemo radnju). Ukratko, najpre je 'dečak pisao', a zatim je 'visoki dečak brzo pisao'. Međutim, bez znanja gramatike vaša rečenica može da glasi samo i isključivo ovako: "Visoki dečak brzo pisati." Ili: "Dva devojčica lepo pevati." Ili: "Ja biti mnogo gladan." Nije da vas neće razumeti i ako se tako izražavate, ali ćete možda zaraditi neki nadimak. Na primer, Tarzan! Zato se ovakvo izražavanje često naziva Tarzan's English. Ponavljam, razumeće vas i tako, a svrha jezika i jeste komunikacija. Ako vi biti žedni, neko vama dati voda i vi ne biti žedni. 


(Ovo vam je Džoni Vajsmiler, najpoznatiji Tarzan ikada)