Izražavanje buduće radnje

Prvo što treba da imaš na umu jeste to da kad god govoriš o budućnosti - nagađaš. Šta se desilo, znamo. Šta se dešava, vidimo. Šta će biti - čuće se ;) Jedino je izvesno da će sutra izaći Sunce (pod uslovom da nas ne zvizne neki meteor noćas). Sve ostalo je pretpostavka. 

Sledeća važna stvar je da razmisliš koliko je izvesno da će se nešto desiti, odnosno koliki je stepen verovatnoće. E, to je ključno kada biraš na koji ćeš način izraziti buduću radnju.


U ovom tekstu ću obraditi četiri načina: will, going to, Present Simple i Present Continuous. Buduća vremena (Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous) obradiću u posebnim tekstovima.

Ukratko:A sada i detaljno:

Uslovne rečenice (Conditionals, If)

Neko ih zove uslovne rečenice, neko if-rečenice, neko kondicionali. Sve vam je to isto. Šta je smisao uslovnih rečenica u našem jeziku? Smisao je u tome da od ispunjenja nekog uslova, zavisi da li će se nešto dogoditi. Isto je i u engleskom jeziku.

Za one koji već znaju, kratak podsetnik:Za ostale, sledi detaljno objašnjenje.

Past Perfect Continuous Tense

Još jedno vreme koje deluje strašno, a nije. Continuous znači da se sastoji od nekog oblika glagola TO BE i glavnog glagola na koji dodajemo -ING. Past Perfect znači da nam treba baš to vreme glagola to be - HAD BEEN.


had been  +  glagol-ing

Present Perfect Continuous Tense

Ne brini! Nema vremena sa više od četiri reči u nazivu ;) Ovo vreme zvuči zbunjujuće, znam, ali začas ćemo da se "razzbunimo".

Kratko obnavljanje šest osnovnih vremena

Hajde da sistematizujemo ono što smo naučili. Kad god postoji način da se nešto ukapira, ne treba bubati. Nabubano ispari iz glave za dva dana. Ukapiran princip mnogo trajnije ostaje u glavi. Zato ne zauzimajte bezveze prostor u mozgu bubanjem, kad god to možete da izbegnete. 

Past Perfect Tense

Od ovog vremena dalje nema! Šta god da se desilo u prošlosti, Past Perfect je bio pre toga. "Najprošlije" vreme što može da bude! Međutim, ne koristi se za praistoriju. Moglo je i juče da se desi. Čak i jutros. Kako? E, čitaj dalje ;)

Present Perfect Tense

Ovo ne čitajte ako niste odmorni i ako vam koncentracija trenutno nije baš kako treba. U našem jeziku ne postoji slično vreme, što može malo da oteža učenje, a u engleskom ga koriste kao da nijedno drugo nemaju ;) Nije teško naučiti kako se gradi, ali upotreba vam nekada napravi problem. Što pre krenemo, pre ćemo završiti :)


have/has + verb-ed (lll kolona)